Herroepingsrecht – Staalsmid
Bestellen via webshop niet meer mogelijk

Sinds 23-12-2022 is het niet meer mogelijk om via onze webshop te bestellen. Onze producten zijn vanaf heden te bestellen via Bol.com

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen een termijn van 30 dagen te herroepen.

Tijdens deze periode kunt u dit product in redelijke mate gebruiken om het product te evalueren. mag het product testen op dezelfde manier als u het product in een fysieke winkel zou testen. U kunt het product uit de verpakking halen, tenzij het verzegeld is. Als u het product meer hebt gebruikt dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor het testen, kunnen we u extra kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn vervalt 30 dagen na de dag waarop u of een aangewezen derde, anders dan de bezorgdienst, het product heeft ontvangen. Als u gelijktijdig meerdere producten met verschillende leverdata hebt besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 30 dagen vanaf de dag dat u het laatste product hebt ontvangen. Als u een frequente leveringsovereenkomst met ons hebt gesloten, verloopt de herroepingstermijn 30 dagen na de dag waarop u of een aangewezen derde het product fysiek heeft ontvangen.

In geval van bestelde diensten vervalt de herroepingstermijn 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, vragen wij u om per e-mail contact met ons op te nemen, eventueel met ons standaardformulier: info@staalsmid.eu. U moet ons het product binnen 30 dagen na verzending van de e-mail sturen.

Wij vragen u om het product zoveel mogelijk in de originele verpakking te bewaren wanneer u het product aan ons retourneert.

Terugbetaling

Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zullen wij uw betalingen, inclusief verzendkosten voor de eerste levering, binnen vijf dagen terugbetalen. We zullen uw bestelling terugbetalen met dezelfde betaalmethode die is gebruikt om uw product (en) te bestellen, tenzij u een andere methode wilt gebruiken. U draagt ​​de kosten voor de retourzending. Wij schatten deze kosten op maximaal € 55,00 en gemiddeld € 8,00 voor kleinere producten.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing in de volgende gevallen:
Producten die voor u zijn aangepast, zoals alle producten die in opdracht van de klant zijn gemaakt.
Zakelijke klanten.

Standaardformulier herroepingsrecht

(vul dit formulier alleen in en verstuur het als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht)
Aan: Staalsmid, info@staalsmid.eu.

Ik / Wij * delen hierbij met u dat ik / wij *, met betrekking tot de overeenkomst betreffende:
De verkoop van de volgende producten:

De levering van de volgende digitale inhoud:

De uitvoering van de volgende diensten:

Maak gebruik van mijn / ons herroepingsrecht.
Besteld op * / ontvangen op *:
Naam / namen klant (en):
Adres klant (en):

Handtekening van klant (en) (alleen vereist wanneer dit formulier op papier is ingediend):

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Scroll naar boven